ปั่นจักรยาน ผลักดันกฏหมาย มาตรา 61

 

เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ “ปั่นจักรยานทวงสิทธิของคุณคืนมาด้วยมาตรา 61” หลังจากที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมสองสภาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2556 ที่ผ่านมา ทางเครือข่าย ฯ คาดว่ากฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในเร็ว ๆ นี้

นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงกฎหมายฉบับนี้ว่า เป็นกลไกใหม่ที่เป็นความหวังของผู้บริโภค จะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการทำกฎหมายว่าจะเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคหรืออาจจะตกไป เพราะไม่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาและหากเป็นแบบนั้นก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเรื่องนี้ใหม่

“ถ้าทั้ง 2 สภา เห็นชอบ (รับ) กฎหมายฉบับนี้ นายกรัฐมนตรีก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศได้เลย แต่ถ้าสภาใดสภานึงไม่เห็นชอบกฎหมายฉบับนี้ก็ตกไป แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแต่วุฒิสภาไม่เห็นชอบ วุฒิสภาจะต้องดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติคืนให้สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร สามารถนำร่างกฎหมายองค์การอิสระนี้ ขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน และถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนฯ ให้ถือว่าร่าง พ.ร.บ.ได้รับความเห็นชอบ

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าวว่า ในการมาทำกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ในวันนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้รู้จักมาตรา 61 องค์การ อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและรับทราบประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกฎหมายฉบับนี้ และขอให้ผู้บริโภคช่วยสนับสนุนกฎหมายฉบับดังกล่าว

ทางด้านนางสาวบุญยืน  ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ได้กล่าวว่า ตนและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศได้เฝ้ารอกฎหมายฉบับนี้มาเป็นเวลา กว่า 15 ปี กฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่คลอดออกมา เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจึงได้ร่วมกันรณรงค์ในจังหวัดต่างๆ เช่น การจัดทำรถแห่ สปอตวิทยุ เสียงตามสาย การเข้าพบนักการเมืองที่เป็นผู้หลัก ผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้สนับสนุนกฎหมาย รวมถึงการรวบรวมทำรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ ไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 ก.พ. 2556 ต่อ ไป

“เชิญชวนผู้บริโภคปั่นจักรยานทวงสิทธิของคุณคืนมาด้วยมาตรา 61 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. ณ สวนรถไฟ และครั้งที่ 3 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าไปอาคารรัฐสภา” นางสาวบุญยืนกล่าว

นอกจากนี้หากผู้บริโภคที่ไม่สามารถมาร่วมปั่นจักรยานด้วยตนเอง ก็สามารถร่วมกิจกรรมด้วยการลงชื่อสนับสนุนกฎหมายและถ่ายรูปปั่นจักรยานสนับสนุนเรื่องนี้ทางเฟซบุ๊ก มาตรา 61องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

 

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

Shares:
QR Code :
QR Code