ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม

featured

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา จัดงานเสวนา “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม” เปิดโมเดลความสำเร็จ “คลองเตยปันกันอิ่ม” ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการแบ่งปัน “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านค้าอยู่รอด” พร้อมเดินหน้าขยายอีก 5 ชุมชน ภายใต้แนวคิด “ปันกันอิ่ม” ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมในระดับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/33BYaOq

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ