ปัตตานีออกหน่วยทำฟันวิถีใหม่

ที่มา : ข่าวสด


ปัตตานีออกหน่วยทำฟันวิถีใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


DMS-Pattani Model หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่วิถีใหม่ "ออกหน่วยทันตกรรมวิถีใหม่" เป็นเชิงสัญลักษณ์ของการกลับมาให้บริการทันตกรรมเต็มรูปแบบของไทย


นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผวจ.ปัตตานี เป็นประธานเปิด DMS-Pattani Model การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่วิถีใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างกรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และจังหวัดปัตตานี "ออกหน่วยทันตกรรมวิถีใหม่" เป็นเชิงสัญลักษณ์ของการกลับมาให้บริการทันตกรรมเต็ม รูปแบบของเมืองไทย ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี


จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องงดและเลื่อนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินออกไป ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมในเวลาที่เหมาะสม ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา กรมการแพทย์ร่วมกับจังหวัดปัตตานีในการพัฒนานำร่องระบบบริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ


โดยมีการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ เช่น การคัดกรองผู้ป่วยและการจัดระบบนัดหมาย ปรับปรุงพื้นที่บริการให้เป็นสัดส่วน การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางทันตกรรมในการป้องกันการติดเชื้อ ทำให้ปัจจุบันปัตตานีสามารถกลับมาให้บริการทางทันตกรรมในสถานพยาบาลได้ทุกประเภทแล้ว


"การจัดกิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่วิถีใหม่เป็นการให้บริการทางทันตกรรมนอกสถานพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรมของจังหวัดปัตตานี และยังเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของการกลับมาให้บริการทางทันตกรรมอย่างเต็มรูปแบบของทันตแพทย์ไทย" ซึ่งมีครูนำนักเรียนและประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code