ปัญหาฝุ่นละอองจังหวัดแพร่สูงกว่ามาตรฐาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า จากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่จังหวัดแพร่ พบว่ามีค่าเกินกว่ามาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศและทางเดินหายใจของประชาชนในพื้นที่นั้น 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัญหาขณะนี้จังหวัดแพร่ พบว่ามีการเผาป่าน้อยมากและจากการตรวจพบของ hotspot ของดาวเทียมก็ไม่พบ แต่ยังพบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมากและเกินค่ามาตรฐานมาหลายวัน คือ ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณโดยรอบรัศมี 3 กิโลเมตรของเครื่องตรวจวัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสนามบินแพร่นั้น มีการก่อสร้างถนนสายใหม่และก่อสร้างรันเวย์สนามบิน ก่อสร้างอาคาร โกดังเก็บของ และการก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นปริมาณมากๆ และอยู่ใกล้เครื่องตรวจวัด จึงทำให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐาน

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code