ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ที่มา : www.thaihealthcenter.org


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง thaihealth


ถ้ากรรมคือ ผลของการกระทำ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณอาจจะส่งผลให้คุณเป็นโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ก็ได้ ลองมาพยากรณ์พฤติกรรมของคุณกัน


1. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


2. สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่


3. กินอาหารหวาน – มัน – เค็มจัด


4. ไม่ค่อยออกกำลังกาย


5. เครียดบ่อย


6. มีพ่อ – แม่/ญาติใกล้ชิดป่วยเป็นกลุ่มโรค NCDs


เช็คแล้วถ้าคุณเป็นแบบที่กล่าวมาข้อใดข้อหนึ่ง คุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นมนุษย์ NCDs ได้ ควรปรับพฤติกรรมเพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตจะได้ไม่ลำบาก 

Shares:
QR Code :
QR Code