ปัจจัยที่สามารถจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่

ที่มา : คู่มือ  ง งดบุหรี่


ปัจจัยที่สามารถจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ thaihealth


แฟ้มภาพ


หากลองเลิกด้วยตนเองแล้ว ยังไม่สามารถเลิกได้สำเร็จ  อาจพิจารณา หาตัวช่วย  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีหลายอย่าง ได้แก่ 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ  คลินิกฟ้าใส ร้านยาอาสา และสมุนไพรไทย นอกจากนี้ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจก็สามารถเป็นตัวช่วยได้


1.เพื่อสุขภาพ


ผู้ใหญ่ที่ห่วงสุขภาพจะกระตุ้นให้เลิกสูบได้ เช่น  วิ่งแป๊ปเดียวก็เหนื่อย หายใจไม่ออก  และการเจ็บป่วยอาจเป็นจุดเริ่มต้นการเลิกสูบได้เช่นกัน


2.เพื่อครอบครัว/คนที่รัก


ห่วงคนที่รัก  กลัวเป็นโรค กลัวลูกทำตาม กลัวแม่เสียใจ กลัวเสียภาพลักษณ์  กลัวแก่เร็ว กลัวหางานยาก กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการสูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code