ปศุสัตว์บุรีรัมย์ลุยฉีดยาฆ่าเชื้อหลังนกเริ่มอพยพป้องกันไข้หวัด

 

ปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ สั่งทุกอำเภอออกเอกซเรย์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแหล่งอาศัยของนกประจำถิ่น-นกอพยพเข้ามาทำรังวางไข่ ป้องกันโรคไข้หวัดนกช่วงฤดูหนาว ย้ำหากพบสัตว์ปีกป่วยตาย ให้รายงานเจ้าหน้าที่ทันที

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ออกเอกซเรย์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งอาศัยของนกน้ำ นกประจำถิ่น และนกอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาอาศัยทำรังวางไข่ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี รวมทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก เป็ด ไก่ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ครบทุกพื้นที่ 100% เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงหรือช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว เนื่องจากช่วงนี้สัตว์จะมีสภาพร่างกายอ่อนแอ เอื้อต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย 

นายพจน์ภิรัชต์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ยังได้ประสานกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง ที่มีนกอพยพและนกตามธรรมชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ได้เฝ้าระวังและป้องกันโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบว่าสัตว์ปีกหรือนกที่เข้ามาอาศัยมีอาการป่วยตายผิดปกติในปริมาณมาก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด เข้าไปตรวจสอบและนำซากสัตว์ปีกดังกล่าวไปฝังกลบหรือเผาทำลาย แล้วส่งตัวอย่างไปตรวจหาเชื้ออีกครั้ง เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง 

ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เป็ด ไก่ ควรหมั่นดูแลเล้า โรงเรือน ให้มิดชิด ให้สัตว์ได้รับความอบอุ่น พร้อมทั้งทำความสะอาดโรงเรือนให้ปลอดจากเชื้อโรคอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดในเล้า หรือฟาร์มเลี้ยงเป็ด ไก่ ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรได้

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code