ปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ เป็นอย่างไร

ที่มา : SOOK Magazine No.71


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ เป็นอย่างไร thaihealth


อาการปวดศีรษะเป็นหนึ่งในอาการที่ทุกคนเคยเจอมาแล้ว แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าอาการปวดศีรษะนั้น มีหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคืออาการปวดศีรษะแบบชุด ๆ หรือปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ (Cluster Headache) ที่อาจร้ายแรงและสร้างความทรมานจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการรู้เท่าทันจะช่วยให้รับมือได้อย่างถูกต้อง


รู้จักกับปวดศีรษะคลัสเตอร์


1. ปวดศีรษะที่มักพบในลักษณะปวดซีกเดียว หรือหน้าครึ่งซีก


2. ปวดแบบเป็นชุด ๆ บริเวณกระบอกตาลึก หลังตา หรือบริเวณขมับ


3. มักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง


4. ปวดแต่ละครั้งจะนานติดต่อกันทุกวัน หรือติดต่อกันหลายสัปดาห์ หรือปวดในช่วง ระยะเวลาเดียวกันของทุกปี


5. บางวันปวดหลายครั้ง หากมีอาการเรื้อรัง ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาที่ถูกวิธี


ตัวการความปวด


สาเหตุของปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมอง คู่ที่ 5 ที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกบนใบหน้า ระบบประสาทอัตโนมัติและหลอดเลือด ซึ่งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ แต่พบเป็นจำนวนน้อย


สำหรับปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะคลัสเตอร์ ได้แก่


– ดื่มแอลกอฮอล์


– สูบบุหรี่


– ออกกำลังกายอย่างหนัก


– กลิ่นที่รุนแรง


– อุณหภูมิที่สูงขึ้น


อาการร่วม เมื่อปวดศีรษะคลัสเตอร์


– น้ำตาไหล


– น้ำมูกไหล


– ลืมตาลำบาก


– ตาแดง


– คัดจมูกด้านเดียวกับที่ปวด


– หนังตาบวม


– เหงื่อออกที่หน้าและหน้าผาก


ดูแลรักษาและป้องกัน


การรักษาโรคปวดศีรษะคลัสเตอร์มีทั้งการให้ยาแก้ปวด ยาป้องกันอาการปวดศีรษะในระยะยาว การให้สูดดมออกซิเจนขนาด 10 ลิตรต่อนาทีผ่านหน้ากาก ร่วมกับการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของ แพทย์เป็นสำคัญ สำหรับการป้องกันโรคปวดศีรษะคลัสเตอร์นั้นคือการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ ใช้สายตาอย่างเหมาะสม ที่สำคัญ หากมีอาการปวดหัวจนส่งผลกระทบกับกิจวัตรประจำวันควรตรวจเช็กกับแพทย์ทันที

Shares:
QR Code :
QR Code