ปวดคอ…ปวดหลัง

ที่มา : หมอชาวบ้าน


ปวดคอ...ปวดหลัง thaihealth


แฟ้มภาพ


หากบ้านใดมีผู้สูงอายุคงจะได้ยินคำบ่นของปู่ ย่า ตา ยาย อยู่บ่อยๆ ในเรื่องปวดคอปวดหลัง แต่จะมีสักกี่คนที่รู้สาเหตุและวิธีรักษาอย่างถูกต้อง  


สาเหตุ  อาการปวดคอปวดหลังนั้น มีสาเหตุหลักด้วยกัน 3 ประการ


  1. ท่าทางผิดสุขลักษณะ  เนื่องจากหลายคนมีกิจวัตรประจำวันที่จะต้องอยู่ในท่าทางบางลักษณะนานๆ  ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมีการหดเกร็งนำมาซึ่งอาการปวดได้ เช่น การนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ การนอนหนุนหมอนที่สูงหรือต่ำเกินไป นั่งเย็บผ้า ตีกอล์ฟ เป็นต้น
  2. การได้รับอุบัติเหตุบริเวณคอและหลัง เช่น  คอเคล็ดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อคอมาก และเร็วผิดปกติ ทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นมีการฉีกขาดได้ หรือการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง ถูกทำร้ายร่างกาย และประสบอุบัติเหตุ
  3. ภาวะข้อเสื่อมจากการทำหน้าที่อย่างสมบุกสมบันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ทำให้ข้อต่อของกระดูกย่อมเสื่อมสภาพไปตามสังขาร ซึ่งในกรณีนี้สามารถพบได้ในคนทุกวัย แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ


การรักษาสามารถทำได้โดยการกินยาระงับอาการปวด หรือทำกายภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดด้วยตนเอง เช่น


  • ท่าที่ 1  ค่อยๆ  ก้มหน้าให้คางจดกับอก แล้วเงยขึ้นช้าๆให้สุด 
  • ท่าที่ 2  ตั้งหน้าตรง ค่อยๆ ตะแคงซ้าย พยายามให้หูสัมผัสกับไหล่ซ้ายโดยไม่ยกไหล่ ทำเช่นเดียวกันที่ด้านขวา
  • ท่าที่ 3  หมุนศีรษะหันหน้าไปทางซ้ายช้าๆ ให้ปลายคางอยู่แนวเดียวกับไหล่ซ้าย แล้วหมุนศีรษะกลับมา ทำเช่นเดียวกันที่ด้านขวา

Shares:
QR Code :
QR Code