ปลูกฝังเด็กนักเรียน ลดหวานลดเค็มห่างไกลโรค

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ปลูกฝังเด็กนักเรียน ลดหวานลดเค็มห่างไกลโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


การปลูกฝังให้ความรู้สุขภาพห่างไกลโรค แก่เด็กนักเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดเค็มจัด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียนได้


ที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (หลวงพ่อพูลอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.นครปฐม น.ส.วิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร นายกสมาคมสหภาคีเพื่อผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และหน่วยรับเรื่องร้องเรียน มาตรา 50 (5) ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ระดับชั้นประถมปี 1-6 ได้เรียนรู้ถึงโทษของการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีความหวานหรือเค็ม เกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดตีบตัน โรคหัวใจ เป็นต้น โดยนำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีขายทั่วไปมาเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ โดยมีนางอำไพ ลิ้มประสาท ผอ.โรงเรียนฯ และคณะครูให้การต้อนรับ


น.ส.วิภารัตน์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาภาคประชาชนพยายามผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับให้ผู้ประกอบการเพิ่มสัญลักษณ์สีแบบไฟจราจร เขียว เหลือง แดง บอกถึงความปลอดภัยที่สามารถบริโภคได้เพื่อความสะดวกในการอ่าน เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลายชนิดพิมพ์ตัวหนังสือเล็กมาก ไม่เอื้อกับการอ่าน โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตา และผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ