ปลูกปั่น … ตามวิถีอินทรีย์สุขใจ

ที่มา : แฟนเพจสามพรานโมเดล


ภาพประกอบจากแฟนเพจสามพรานโมเดล


ปลูกปั่น ... ตามวิถีอินทรีย์สุขใจ  thaihealth


จัดทริป ปลูกปั่น … ตามวิถีอินทรีย์สุขใจ


เมื่อวันที่ 24-2-61 มูลนิธิสังคมสุขใจ นำโดยคุณอรุษ นวราช ร่วมกับ ปลูกปั่น จัดทริป ปลูกปั่น … ตามวิถีอินทรีย์สุขใจ นำนักปั่นจักรยานส่งสินค้าประจำร้าน ปลูกปั่น กว่า 30 ชีวิต ปั่น ไป ชม ชิม ฃ้อป ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งวัตถุดิบที่ปลูกปั่น นำไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบริการแก่ลูกค้า เพื่อให้สมาชิกปลูกปั่นได้รู้จักสามพรานโมเดล รู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และรู้จักเกษตรกรผู้ผลิต จะได้สื่อสารต่อผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นวิถีอินทรีย์


ปลูกปั่น ... ตามวิถีอินทรีย์สุขใจ  thaihealth


โดยทริปนี้ ระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร ปั่นลัดเลาะไปตามชุมชน และสวนเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสามพราน เริ่มสตาร์ทกันที่ตลาดสุขใจ เป้าหมายแรก ปั่นไปชมสวนส้มโออินทรีย์สวนลุงอุบลการะเวก จุดที่ 2 นาข้าวอินทรีย์บ้านศรีเบญจรงค์ ของคุณธรวิกา ปานเจริญ และ สวนฝรั่งกิมจูของคุณขวัญเรือน แวะพักดื่มน้ำฝรั่งอินทรีย์คั้นสด มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ และพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง จากนั้นไปต่อ จุดที่ 3 พักรับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ ปรุงเองด้วยวัตถุดิบอินทรีย์เก็บสดจากสวน ที่ Patom Organic Farm สวนเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ของสามพราน ริเวอร์ไซด์ และ ปิดท้ายทริปนี้ ที่ตลาดสุขใจ แวะ ช้อป ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ตรงจากเกษตรเครือข่ายสามพรานโมเดล ที่ปลูกเอง ขายเอง และกำหนดราคาเอง

Shares:
QR Code :
QR Code