ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ริมน้ำ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และแฟ้มภาพ


ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ริมน้ำ thaihealth


จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้กิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์ลำน้ำขาว


นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา และภาคีเครือข่ายภายนอก ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มูลนิธิหัวใจอาสา สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร กองทุนเวลาเพื่อสังคม สยามอารยะ และประชาชนตำบลบ้านคา


ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ริมน้ำ thaihealthโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้กิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์ลำน้ำขาว จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ริมน้ำให้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบำรุง ดูแล รักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์


เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้กิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์ลำน้ำขาวในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โทร. 032-322786

Shares:
QR Code :
QR Code