ปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากออินเทอร์เน็ต


ปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน thaihealth


โรงพยาบาลสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและคนในชุมชน


จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหลายมิติ เช่นที่ โรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและคนในชุมชน


พื้นที่ 1 ไร่ ภายในโรงพยาบาล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ถูกนำมาเป็นแปลงนาสาธิตในการปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ภายใต้ โครงการเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจผู้บริโภค ปลอดโรค ปลอดภัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน นายแพทย์ สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง เล่าให้ฟังว่าโรงพยาบาลร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรตำบลโนนกลางและตำบลสำโรง ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2558 ส่งเสริมให้คนในชุมชนเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หันมาทำการเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี  การปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ในโรงพยาบาลนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้เรียนรู้และรับทราบถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงพยาบาลกับคนในชุมชน


“ข้าวสินเหล็ก” เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับข้าวหอมมะลิ 105 เมล็ดข้าวสีขาว เรียว ยาว หอม นุ่ม มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น มีธาตุเหล็กสูง ดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน หรือต้องการควบคุมน้ำหนัก ป้องกันโรคเหน็บชา อีกทั้งช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง โรงพยาบาลสำโรง


จึงได้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและนำข้าวสินเหล็กอินทรีย์ที่ปลูกให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานได้รับประทาน นอกจากนี้ยังจัดเป็นกระเช้าของขวัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมอบในโอกาสต่างๆด้วย


การดำเนินโครงการเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจผู้บริโภค ปลอดโรค ปลอดภัย โดยโรงพยาบาลสำโรง ประสานความร่วมมือกับคนในชุมชน ถือเป็นก้าวสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน


 

Shares:
QR Code :
QR Code