ปลุกเยาวชนนักละคร’คนต้นคิด’ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาคุณธรรม-สังคม

ปลุกเยาวชนนักละคร'คนต้นคิด'ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาคุณธรรม-สังคม

มะขามป้อม ห่วงเยาวชน สานต่อโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง หวังพัฒนาทักษะบุคลิกภาพ เป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมแก่เยาวชน 

นายพฤหัส พหลกุลบุตรนายพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการประชุมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงปีที่ 3 จากทั่วประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ได้เน้นย้ำให้เยาวชนเพิ่มทักษะการทำละครชุมชน และสร้างทักษะบุคลิกภาพการเป็นนักพัฒนาเข้าไปด้วย เนื่องจากปัญหาสังคมขณะนี้มีมากขึ้น ทั้งปัญหาคุณธรรม จริยธรรม ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะปัญหาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องน่าห่วงแม้แต่เด็กนักเรียน ที่ยังเห็นว่าการโกงเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ผู้อื่นรวมทั้งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการเป็นนักการละครมืออาชีพ การเสริมมุมมองต่อประเด็นชุมชน การกำกับละครเวที รวมถึงการฝึกวิชากายกรรมที่สามารถเชื่อมต่อกับศิลปะพื้นบ้านได้ด้วย

นายพฤหัส กล่าวต่อไปว่า การเสริมทักษะดังกล่าว จะทำให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมมีความแหลมคมในการสื่อสารปัญหากับสังคมมากขึ้น สามารถมองกระบวนการพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นระบบ โดยมีสื่อละครเวทีเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร นอกจากจะสร้างนักละครที่สนใจปัญหาสังคมแล้วจากนี้ไปโครงการจะเน้นให้เยาวชนเพิ่มเติมศักยภาพตัวเองจากนักกิจกรรมเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนตัวเอง รวมทั้งใช้กระบวนการคิดเพื่อหาทางคลี่คลาย พร้อมกับหาจุดสร้างเครือข่ายและเชื่อมต่อกลไกที่มีอยู่ในชุมชนทั้งระบบราชการ หรือภาคประชาสังคม

“โครงการระยะที่ 3 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งในช่วงสุดท้ายของโครงการที่เราจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้น โดยเพิ่มหลักสูตรพิเศษที่เรียกว่าโครงการระยะที่ 3.5 ซึ่งเยาวชนจะได้รับการบ้านคือการไปพัฒนาในพื้นที่ของตัวเอง เหมือนกับเป็นการก้าวข้ามการร่วมกิจกรรมไปสู่การเป็นคนต้นคิดและออกแบบกระบวนการพัฒนาสังคม สำหรับกิจกรรมละครระยะที่ 3.5 นั้น ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเมษายนที่ผ่านมา โดยลงพื้นที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคใต้ที่สงขลา ภาคอีสานที่อุบลราชธานีและภาคกลางที่นครปฐม” หัวหน้าโครงการละครฯ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code