ปลุกพลังพระสงฆ์ หมออนามัย และเยาวชนร่วมรณรงค์งดเหล้า

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก นำโดย นางสาวพ็ญนภา หัสรังค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าตะวันออกและทีมงาน ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก เพื่อติดตามการทำงานแผนงานรณรงค์งดเหล้าปี 2554 พร้อมกับมอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ปลุกพลังพระสงฆ์ หมออนามัย และเยาวชนร่วมรณรงค์งดเหล้า

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นครั้งที่สองต่อเนื่องจากการประชุมภาค โดยมีการประกาศทิศทางและคำขวัญการขับเคลื่อนงานของภาคที่ว่า “เส้นทางชีวิต อย่าลิขิตด้วยน้ำเมา”

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว นายวิสุทธิศักดิ์ จันที ผู้ประสานงานจังหวัด ได้กล่าวว่า ด้วยศักยภาพที่มี ได้เน้นแผนการณรงค์งดเหล้าเริ่มต้นด้วยการสร้างกระแส สร้างพื้นที่หมู่บ้านปลอดเหล้าเพิ่มเติม รวมทั้งขยายพื้นที่หมู่บ้านปลอดเหล้าไปสู่ตำบลอำเภอและจังหวัดในที่สุด

ปลุกพลังพระสงฆ์ หมออนามัย และเยาวชนร่วมรณรงค์งดเหล้า

ด้านนายชัยวัฒน์ ภูทอง ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกับผู้ประสานงานภาคเข้าพบกับพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดบางกระเบาพระอารามหลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อหารือการแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และการสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกฮอล์ โดยได้แนวทางว่า คณะสงฆ์ยินดีในการร่วมขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีและภาคีเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมให้การสนับสนุนในระดับนโยบายต่อไป

จากนั้นได้ลงพื้นที่ สถานีอนามัยบ้านพรเพชร ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก เพื่อหนุนเสริม นายชัยพร ทวีวงษ์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครนายก ในการพิจารณาความก้าวหน้าสำหรับนำเสนอโครงการประชาคมจังหวัดนครนายก โดยมีกลุ่มงานที่โดดเด่นในการหนุนงามอย่างมากคือทีมเยาวชน นอกจากนั้น ยังเน้นการสร้างหมู่บ้านงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มเติมอีกด้วย

ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก

   

Shares:
QR Code :
QR Code