ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รักการปั่น สานวัฒนธรรม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รักการปั่น สานวัฒนธรรม thaihealth


อพท.7 ร่วมกับเครือข่ายจักรยานสร้างสุขสุพรรณบุรี  ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รักการปั่น สานวัฒนธรรม


นายอุดม ทองสุข ประธานเครือข่ายจักรยานสร้างสุข สุพรรณบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.7 ร่วมกับเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และเพื่อการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง โดยกิจกรรมในครั้งนึ้ประกอบด้วย การชวนปั่นไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ เมืองโบราณอู่ทอง ร่วมกิจกรรมการกวนขนมเปียกปูน กวนข้าวเหนียวแดง ดูแหล่งค้นพบลูกปัดที่อู่ทอง จากนั้นร่วมกันเก็บขยะบริเวณวัดโพธาราม ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติให้เด็กๆ มีความรักในจักรยานและหวงแหนวัฒนธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีนายสมจินต์ ชาญกระบี่ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เริ่มตั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรกและได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมชวนปั่นหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มจำนวนทุกวัย โดยจัดกิจกรรมชวนปั่นทุกเสาร์ -อาทิตย์ ในลักษณ์ของครอบครัว ตลอดจนการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในขณะที่ปั่นจักรยานไปยังพื้นที่ต่างๆ อาทิ โบราณสถาน ตลาดเก่า การเกษตร และวิถีชีวิตชุมชน  ซึ่งการเปิดเส้นทางปั่นวิถีชุมชน เป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรักการปั่นจักรยานมากยิ่งขึ้น และพร้อมสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่ทรงคุณค่า และเป็นการขับเคลื่อน การเพิ่มจำนวนนักปั่นและขยายเครือข่ายจักรยานสร้างสุขสุพรรณบุรี


ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวภายหลังการร่วมกิจกรรมว่า เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ภายใต้แนวคิด "สุขกาย สุขใจ สุขปลอดภัย สุขสร้างสรรค์ รองรับสุขนวตกรรม"  ซึ่งที่ผ่านมาจากกระแสความนิยมในการใช้จักรยานเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนมาก เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีใจรักในการปั่นจักรยาน ซึ่งสุขภาพกายดีเกิดจากสุขภาพจิตดี และดีจากภายในจึงจะพร้อมรับสุขต่างๆ ในยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมปั่นไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เครือข่ายจักรยานสร้างสุขสุพรรณบุรีโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจการภูมิภาค โทร. 09-1017-0110 / 08-6386-3558

Shares:
QR Code :
QR Code