ปลุกจิตสำนึกคนไทย

         /data/content/26824/cms/e_aeiqrsvw1248.jpg


           สสส.ปลุกจิตสำนึกคนไทย ผลิตรายการ "เปลี่ยนเถิดชาวไทย" เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม


          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพสมัยใหม่ มีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหา มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ขณะที่สสส. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนและเชื่อมประสานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อนำมาสู่การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี ทั้งการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เช่น บุหรี่, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, อุบัติเหตุ และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้งงานสร้างเสริมปัจจัยสุขภาพ เช่น การเพิ่มกิจกรรมทางกาย, การบริโภคอาหาร ที่เหมาะสม, การสร้างเสริมสุขภาพจิต, การดูแลกลุ่มขาดโอกาส, งานสร้างเสริม สุขภาวะในองค์กร รวมถึงงานสร้างเสริม สุขภาวะในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมหลายพันตำบล


          ดังนั้น สสส.จึงนำแนวความคิด เชิงนโยบายต่างๆ มาปรับเป็นการผลิตรายการ "เปลี่ยนเถิดชาวไทย" เรียลิตี้ที่จะกระตุกความคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมรายการแรกในประเทศไทย โดยร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)


          โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และอยากมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัครเข้าแข่งขัน โดยทีมที่สมัครต้องเสนอไอเดียให้เข้าตากรรมการมากที่สุด ทีมนั้นจะได้ลงพื้นที่ทดสอบในสถานการณ์จริง ซึ่งรายการ "เปลี่ยนเถิดชาวไทย" ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี และออกอากาศคู่ขนานกับ MCOT HD (Digital TV ช่อง 30) ซึ่งจะออกอากาศทั้งหมด 8 ตอน ทุกวันเสาร์ เวลา 21.45-23.30 น. เริ่ม 13 ธ.ค. 2557-31 ม.ค. 2558


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code