‘ปลอกรัดข้อ-ปราบมาร’ นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ ryt9.com


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'ปลอกรัดข้อ-ปราบมาร' นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ thaihealth


แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ไอเดียสุดเจ๋ง คิดค้นจัดทำโดย นส.กรรนิกา ใจแล่น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ และ นส.พิมพิไลย์ ศิลาเงิน


เนื่องจากในเขตตำบลพานทองมีผู้สูงอายุที่ภาวะหลอดเลือดสมองและมีอาการอ่อนแรงที่แขนขา ทำให้ผู้ป่วยไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกายทำให้นำไปสู่การเกิดข้อติดได้ ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียง และจากการคัดกรอง (ADL) ปีพ.ศ.2560-พ.ศ.2561 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มติดบ้านติดเตียงตำบลพานทอง ที่อยู่ในความดูแลของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว จานวน 16 คน เป็นผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 11 คนผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 5 คน ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว เห็นถึงความสำคัญปัญหาของผู้ป่วยเหล่านี้ จึงได้คิดนวัตกรรมที่อาจทำให้ช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขนขาและป้องกันการเกิดข้อติดกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้น คือ "นวัตกรรมปลอกรัดข้อ- ปราบมาร"


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการฝึกด้วยแรงต้านที่มีต่อการเคลื่อนไหวของข้อแขนและข้อขาของผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง


และคาดว่า 1.ผู้สูงอายุที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา ไม่มีภาวะข้อติด และ 2.กล้ามเนื้อที่แขนและขามีความแข็งแรงมากขึ้น


ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ของ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ คลิปวีดีโอนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ คลิปวีดีโอ "ปอกรัดข้อ ปราบมาร" มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)


สอบถามได้ที่ รพ.สต.บ่อแก้ว โทร. 055-860144 Hotmail. [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code