ปราจีนบุรีร่วมสร้างความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน

    

พสกนิกรชาวปราจีนบุรีร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในวันแม่แห่งชาติ ร่วมสร้างความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา

วันที่ 12 สิงหาคม  2556  เวลา 9.00 น. พระครูโฆสิตปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดบางเตย, นายบุญส่ง จำนงค์ นายก อบต. บางเตย และ สจ.สุเทพ จำนงค์ เขตบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับชาวบ้านและผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ จำนวน 200 คน  ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในวันแม่แห่งชาติ  โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าปราจีนบุรีได้มอบป้ายไวนิลงดเหล้าเข้าพรรษาให้วัดต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 35 วัด 6 โรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าปราจีนบุรี โดยณัฐนันท์  จิวเจริญสกุล

Shares:
QR Code :
QR Code