ปรับแผนเพิ่มระบายน้ำ เฝ้าระวัง5เขื่อนล้นความจุ

ที่มา : แนวหน้า


ปรับแผนเพิ่มระบายน้ำ เฝ้าระวัง5เขื่อนล้นความจุ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมชลปรับแผนเพิ่มระบายน้ำ เฝ้าระวัง5เขื่อนล้นความจุ-รับมือฝนกระหน่ำรอบใหม่


นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อม นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง เนื่องจากเขื่อนใหญ่ 2 แห่งของลุ่มน้ำนี้มีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเกณฑ์ควบคุม โดยเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ มีปริมาณน้ำ 8,401 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ 95% ของปริมาณความจุ ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ มีปริมาณน้ำ 16,195 ล้าน ลบ.ม. หรือ 91% ของปริมาณความจุ นอกจากนี้สถิติที่ผ่านมา พบว่า ช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีปริมาณนํ้าไหลเข้าเขื่อนมากที่สุด เพราะจะมีร่องความกดอากาศตํ่าเลื่อนจากภาคเหนือลงมายังภาคกลาง ซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกหนัก


ดังนั้น พล.อ.ฉัตรชัย จึงสั่งการให้ปรับแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลองให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ในห้วงเวลาที่คาดว่าฝนทิ้งช่วง เพื่อให้ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุม สามารถรองรับปริมาณนํ้าฝนที่คาดว่าจะตกหนักในเดือนกันยายน–ตุลาคมได้ แต่การระบายน้ำของทั้ง 2 เขื่อน ต้องเพิ่มการระบายแบบขั้นบันได และจัดจราจรทางนํ้าในการระบาย เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ


โดยเขื่อนวชิราลงกรณจะปรับแผนการระบายน้ำจากวันละประมาณ 52 ล้าน ลบ.ม. เป็น 58 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ระดับนํ้าในแม่น้ำแควน้อยสูงขึ้นจากปัจจุบัน 40 เซนติเมตร ไม่ให้เกินความจุของลําน้ำแควน้อย ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์ จะปรับแผนเพิ่มการระบายนํ้า จากวันละประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 28 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่ 7-13 กันยายน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับนํ้าในแม่น้ำแควใหญ่สูงขึ้นจากปัจจุบัน 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกินความจุของลํานํ้า สำหรับเขื่อนทดน้ำแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ที่กรมชลประทานดูแล ก็จะปรับแผนการการระบายให้สอดคล้องกับทั้ง 2 เขื่อนด้วยเช่นกัน


สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ นั้น ขณะนี้มีเขื่อนที่เฝ้าระวังพิเศษที่มีระดับน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม และมีปริมาณน้ำเกิน 80% ของความจุ จำนวน 5 แห่ง เป็นเขื่อนที่อยู่ในการดูแลของกรมชลประทาน 3 แห่งคือ 1.เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 558 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 107% ของความจุ กรมชลประทานได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้าย 2.เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำ 753 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 106% กรมชลประทานได้เร่งพร่องน้ำตามการคาดการณ์ฝนที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และ 3.เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มีปริมาณน้ำ 197 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 88% ขณะนี้ได้ลดการระบายน้ำลงแล้ว ส่วนเขื่อนอีก 2 แห่งที่เฝ้าระวังพิเศษ คือ เขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Shares:
QR Code :
QR Code