ประโยชน์ของมะเขือเทศ

         ประโยชน์ของมะเขือเทศ


         ในมะเขือเทศมีส่วนประกอบสำคัญคือ lycopene ซึ่งเป็น carotenoid ที่ไม่มี provitamin A activity มีการศึกษาหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการบริโภคมะเขือเทศและผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 


/data/content/26493/cms/e_achijmuwx389.jpg


         ผลดีดังกล่าวเชื่อว่าเกิดจากฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของ lycopene เพราะ lycopene มีหน้าที่คล้ายเป็น antioxidant ที่มีความแรงมาก กลไกการออกฤทธิ์ที่สำคัญ คือ จับ singlet oxygen และลดการก่อกลายพันธุ์ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็ง โดยยับยั้งการส่งสัญญาณของ growth factor receptor และยับยั้งการดำเนินของ cell cycle ส่วนกลไกอื่นๆ ที่ช่วยเสริมฤทธิ์ต้านมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจเชื่อว่าเกิดจากการมี lycopene ไปปรับ intercellular gap junction communication, ปรับการทำงานของระบบฮอร์โมนและภูมิคุ้มกัน ตลอดจนกระบวนการเมตาบอลิสมภายในร่างกาย


         ในคนสุขภาพดีที่บริโภค lycopene ในรูปของน้ำมะเขือเทศและซอสมะเขือเทศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่ามีระดับ oxidized LDL ต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ lycopene มีคุณสมบัติลดระดับ cholesterol ในเลือด โดยไปยับยั้งเอนไซม์สำคัญที่ใช้สังเคราะห์ cholesterol ได้ทั้งในการทดลองแบบ in vitro และการศึกษาทางคลินิกขนาดเล็ก นอกจากนี้ lycopene ยังเร่งการสลาย LDL ให้มากขึ้น มีผลกับขนาดและส่วนประกอบของ LDL, plague rupture และการเปลี่ยนแปลงของ endothelial function


         การบริโภคมะเขือเทศลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งในช่องปากและกล่องเสียง, หลอดอาหาร, ลำไส้, เต้านม และรังไข่ และมีการศึกษษหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการบริโภคมะเขือเทศลดการทำลาย DNA ในเม็ดเลือดขาวและต่อมลูกหมากได้อย่างมีนัยสำคัญ


         ดังนั้นการบริโภคมะเขือเทศอาจเป็นประโยชน์เพื่อป้องกันโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจได้


 


 


         ที่มา :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code