‘ประเวศ’เตือนอำนาจรวมศูนย์

พาประเทศชาติไปสู่มิคสัญญี

 

 

 

 

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “การปฏิรูปประเทศไทย” โดย นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) กล่าวปาฐกถาว่า การปฏิรูปสุขภาพจะต้องปฏิรูปทั้งระบบ เพราะเป็นเรื่องโครงสร้างที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมไทย ซึ่งอาจกลายเป็นชนวนปัญหาความขัดแย้งติดตามมา ฉะนั้น การสร้างสุขภาวะให้ประชาชนต้องสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ การที่อำนาจรัฐรวมศูนย์ทำให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ ก่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตคอร์รัปชั่น ขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเริ่มขยายวงกว้าง อาทิ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาที่ดินทำกิน ตลอดจนทุนนิยมแบบเข้มข้นที่ไหลเข้ามา ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และอาจนำประเทศชาติไปสู่มิคสัญญีได้โดยง่าย

 

          “ทุกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมแนวดิ่ง ทำให้เกิดปัญหารุมเร้ามากมาย การแก้ปัญหาจึงต้องให้ประชาชนเป็นผู้ปฏิรูปประเทศ โดยต้องมีการรวมตัวเพื่อเป็นอำนาจที่ 3 ซึ่งจะเป็นพลังทางสังคมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น เราต้องติดอาวุธทางปัญญา สร้างสันติวิธี มีความชอบธรรม” นพ.ประเวศกล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

Update : 26-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ