ประเด็นเข้าใจผิดเรื่องไข้เลือดออก

ที่มา : มติชน


ประเด็นเข้าใจผิดเรื่องไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


พายุโซนร้อนเบบินคาที่จะเข้าไทยและมีผลทำให้ไทยมี ฝนตกในหลายพื้นที่ ประเด็นสุขภาพที่มาพร้อมกับพายุ ที่น่าห่วงคือ โรคไข้เลือดออก เนื่องจากกรมควบคุมโรค ออกมาเตือน เพราะคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค บอกว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-13 สิงหาคม 2561 พบผู้ป่วยกระจายทั่วประเทศแล้ว 44,422 ราย เสียชีวิต 54 ราย โดยผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,328 ราย กลุ่มวัยเรียน (อายุ 10-14 ปี) ป่วยมากที่สุด ส่วนผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 35 ปีขึ้นไป


การประเมินการรับรู้ประชาชนของกรมควบคุมโรค (DDC Poll) เรื่องโรคไข้เลือดออก พบว่าประชาชนมีความเข้าใจผิดในหลายประเด็น เช่น ร้อยละ 28.6 คิดว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ และร้อยละ 11.8 คิดว่าโรคไข้เลือดออกสามารถซื้อยาแผนปัจจุบันทานเองได้ เป็นต้น


กรมควบคุมโรคขอให้ข้อมูลว่า ประชาชนทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถป่วยโรคไข้เลือดออกได้มากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากโรคไข้เลือดออกมีด้วยกัน 4 ชนิด (ซีโรไทป์) การป่วยแต่ละครั้งจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การซื้อยาทานเอง อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น


หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันและไข้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย หลีกเลี่ยงการซื้อยาทานเอง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือร้านขายยาทั่วประเทศ งดจำหน่ายยาลดไข้ประเภท NSIADs ทั้งชนิดฉีดและรับประทาน พร้อมแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออกไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว


นอกจากนี้ ยังมี 6 พื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ 1.โรงเรือน (บ้าน/ชุมชน) 2.โรงเรียน (สถานศึกษา/สถานเลี้ยงเด็กเล็ก) 3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม/รีสอร์ต 5.โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม และ 6.โรงธรรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์) โดยขอให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่รกทึบจนเป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2.เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจมีน้ำขังไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ 3.เก็บภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรค ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Shares:
QR Code :
QR Code