ประสาทหูเสื่อม…

ที่มา : หนังสือโรคภัยเล็ก ๆ ที่แฝงร้าย: วัยทำงาน โดยSOOK PUBLISHING


ประสาทหูเสื่อม... thaihealth


แฟ้มภาพ


                การสัมผัสเสียงดังเปรียบเสมือนอันตรายใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและยังไม่รู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่ตามมา หลายกิจกรรมในชีวิตประจําาวันของเราล้วนต้องสัมผัสกับเสียงดังทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของเสียง อย่างเช่น


-โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้า โรงกลึง โรงงานผลิตแก้ว โรงงานถลุงเหล็ก โรงเลื่อย ฯลฯ


-อุตสาหกรรมต่อเรือ


– อุตสาหกรรมก่อสร้าง เจาะถนน


– นักดนตรีหรือดีเจสถานบันเทิง เป็นต้น


รวมถึงพฤติกรรมในชีวิตประจําาวัน เช่น การชอบเปิดลําาโพงทีวีหรือใส่หูฟังฟังเพลงเสียงดัง เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ