ประชุม เสวนาวิชาการ เปิดพฤติกรรมเยาวชนไทย รู้เท่าทันภัยพนัน

รู้เท่าทันภัยพนัน

ในงานเสวนาวิชาการ “เปิดพฤติกรรมเยาวชนไทย…รู้เท่าทันภัยพนัน?” ซึ่งศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ (มสส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดขึ้นที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนัน สสส. กล่าวว่า การสร้างการรู้เท่าทันภัยพนัน เครื่องมือที่เคยใช้ได้ในบางสังคม บางช่วงเวลา อาจไม่สามารถตอบคำถามใหม่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ต้องช่วยกันหาแนวทาง เพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆ เช่นเรื่องความรับรู้ และมุมมองที่แตกต่าง การบอกว่าการพนันเป็นเรื่องไม่ดี เป็นเรื่องลบ แต่คนเล่นพนันสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตนเองด้วยการบอกว่า การพนันก็แค่ ‘เล่น’ หรือ ‘หารายได้’ ไม่ได้เสี่ยงอะไร และอีกหลายๆ ประเด็น เป็นเรื่องที่ต้องหาทางแก้ไข เพื่อสร้างค่านิยมในการหยุดการพนันอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=339839

Shares:
QR Code :
QR Code