ประชุมแปรยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติการการมีสวนร่วม "กระบี่นครแห่งการอ่าน"

featured

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมแปรยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติการการมีสวนร่วม “กระบี่นครแห่งการอ่าน : สร้างคนคุณภาพอ่านยกกำลังสุขทั่วเมือง” โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุม และภาคีเครือข่ายภาคประชน นักเรียน ส่วนราชการ 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่เข้าร่วม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่

Shares:
QR Code :
QR Code