ประชุมเชิงปฏิบัติการ“ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”

featured

ภาพบรรยากาศประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “รัฐ – ราษฎร์ ร่วมใจ ห่วงใย ดูแลผู้สูงอายุ” โดยมี รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ