ประชุมเครือข่าย สสส.โลก INHPF ครั้งที่ 20

INHPF1

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2566 ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (the International Network of Health Promotion Foundations-INHPF) จัดการประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 The 20th International Network of Health Promotion Foundations 2023 หรือ the 20th INHPF Annual Meeting 2023 ภายใต้ธีม “ก้าวต่อไปของเครือข่าย สสส. โลก: ขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม” The Next Step of INHPF: Accelerating Health Promotion Innovations towards Equitable Well-being โดยมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศกว่า 300 คนเข้าร่วม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=350314

Shares:
QR Code :
QR Code