ประชุมส่งเสริมการเดิน-ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaicyclingclub


ประชุมส่งเสริมการเดิน-ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5  thaihealth


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 


สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และองค์กรภาคีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ท้องถิ่น และภาคีชุมชน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 (Thailand Bike and Walk Forum V) 


"ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน" (Walk and Bike Friendly Community) ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท สำหรับผู้แทนจากชุมชน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุมฟรี 


และในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560  ยังมีกิจกรรม "One Day Walk Trip  ทอดน่อง ท่องวัดวา" สถานที่บริเวณ ท่าเรือปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท พร้อมรับ หมวกกันแดด น่ารักๆ ฟรีท่านละ 1 ใบ สอบถามเพิ่มเติมที่ bikeandwalkforum @gmail.com หรือโทรศัพท์ 0 2618 4434 และ 0 2618 5990


นอกจากนี้ สสส. โดย ThaiHealth และ  Creative Citizen ชวนเครือข่ายสร้างเสริม สุขภาพและผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีขึ้น เข้าร่วมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองและ ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ งานจัดที่โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-17.30 น.  เปิดรับสมัคร วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2560 สมัครฟรี! (ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก) รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.thaihealth.or.th/sook

Shares:
QR Code :
QR Code