ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และแฟ้มภาพ


ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


การลดอุบัติเหตุเป็นวาระชาติพร้อมนำเข้าที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เผยไทย-มาเลเกิดอุบัติเหตุมากสุด แนะแก้กฎจราจรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเมาไม่ขับจัดประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียน โดยมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วม


นายภัทรพันธ์ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการรวมพลังของเหยื่อเมาแล้วขับที่เห็นถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีเจตนาที่จะกระตุ้นให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงความร้ายแรงของอุบัติเหตุทางถนนซึ่งคร่าชีวิตประชากรอาเซียน และส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยหากไมได้รับการแก้ไขก็จะทำให้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตมากยิ่งขึ้น 


ทั้งนี้ในการประชุมทางเครือข่ายได้ทำประกาศปฏิญญาเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของการเสียชีวิตจากการเมาไม่ขับ 3 ข้อประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth ได้แก่


1.ร่วมผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง 


2.ให้ผู้นำของชาติสมาชิกเล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 


3.ร่วมผลักดันให้มีการบรรจุวาระเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนไว้ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะจัดให้มีการประชุมขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2017 


โดยทางเครือข่ายเห็นว่าหากเกิดการผลักดันเข้าสู่การประชุมจะทำให้ปัญหาอุบัติเหตุลดลงไปได้ โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว หากพบว่าประเทศไทยยังคงเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้เพื่อนบ้านไม่อยากเดินทางมาประเทศไทย 


อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ทางกลุ่มตัวแทนจะนำเอาแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาและลดอุบัติเหตุในประเทศนั้นๆ ต่อไป อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ลงนามกันแล้วทางเครือข่ายจะยื่นปฏิญญาดังกล่าวแก่พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้กำหนดนโยบายอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ และนำเข้าสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน


ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealthด้านนายจักรกฤษ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศทั่วโลกร่วมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนามักจะพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ด้อยพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกว่าเดือนละ 3,000 คน 


ดังนั้น รัฐบาลจึงได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุมาโดยตลอดและยังมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์รองรับความปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้น โดยการบริหารความปลอดภัยบนท้องถนน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การมียานพาหนะที่ปลอดภัยการออกมาตรการควบคุมต่างๆ ในช่วงเทศกาลถือว่าเป็นการกระตุ้นเตือนประชากรในประเทศให้มีสติในการขับขี่ทุกครั้ง 


ทั้งนี้ ตนเห็นว่าหากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียนนั้นจะต้องปฏิบัติให้เกิดผลโดยการปฏิรูปด้านต่างๆ โดยการจัดอันดับความสำคัญในการป้องกันตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ อาทิ เน้นการสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่ รณรงค์เมาไม่ขับ เพราะแต่ละประเทศมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ต่างกันบางประเทศมีการสูญเสียชีวิตมากกว่าประเทศอื่นๆ เช่นประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากกว่าประเทสสิงคโปร์ถึง 5 เท่า 


นอกจากนี้ การผลักดันให้มีการแก้ปัญหาหาการจราจร กฎหมายจราจรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อต้อนรับการเดินทางระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงได้ โดยที่ผ่านมาตนยืนยันว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและพยายามหาทางแก้ไขให้ผลอย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code