ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีกหลายท่านร่วมประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องภักดี 1 โรงแรม อะบลูม เอ็กซ์คลูซีฟฯ ซอยพหลโยธิน ๓ กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code