ประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4

การดื้อยาต้านจุลชีพ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2567 ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. และ ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ร่วมในพิธี โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก มาบรรยายพิเศษ และมีวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=366247

Shares:
QR Code :
QR Code