ประชุมสมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก

 

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไทยมุ่งเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติต่อไป

นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการจัดประชุมสมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ จังหวัดชลบุรี ว่่า นับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับ world congress เพราะเป็นตามกลยุทธ์ที่ไทยมุ่งเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคัลฮับ ไม่เพียงแต่ยกระดับบริการสุขภาพในประเทศ แต่ยังรวมถึงการทำให้เป็นแหล่งรวมการแลกเปลี่ยนความรู้ การอบรม และประชุมวิชาการทางการแพทย์ ซึ่งการประชุมสมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 19 ที่กำลังจะมีขึ้นในไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์โรคหัวใจโลก และสมาคมโรคหัวใจแห่งสหภาพยุโรป ถือเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน

ด้าน นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการจัดการประชุมฯ กล่าวถึงสถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเหลือด ทั้งความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหัวใจเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก ซึ่งไทยเองโรคหัวใจติด 1 ใน 3 โรคที่คร่าชีวิตคนมากที่สุดต่อเนื่องมา 10 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเร่งประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการรักษาพยาบาลด้วยชีววิศวกรรมในระดับปลูกถ่ายเซลล์เนื้อเยื่อ เพื่อให้ไทยก้าวเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code