ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562

featured

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดงาน “ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562” โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง We “DID” it โดยมีคุณมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) และคุณนภ พรชำนิ ผู้แทนวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมการเสวนา ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code