ประชุมวิชาการ 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

featured

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มี นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจกระแสใหม่ และอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานพิธี กล่าวเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดบทเรียน ความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศระหว่าง 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นการพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยง ประสานพลัง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

Shares:
QR Code :
QR Code