ประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14

featured

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14 เรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ศ.น.พ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข กล่าวเปิดงานว่า นางมาร์กาเรต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ส่งสารมาถึงการประชุมวิชาการแห่งชาติเรื่องบุหรี่และสุขภาพ แสดงความยินดี ที่ประเทศไทยได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จนมีผลให้อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงอย่าง ต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/r14TcG

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ