ประชุมวิชาการ ทอพ. Silver Society

featured

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 Silver Society : ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Shares:
QR Code :
QR Code