ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12

ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2565 ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภัยแอลกอฮอล์ : ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน หัวข้อ “พัฒนาการสำคัญของการขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสร้างสรรค์สังคมใหม่ที่ปลอดภัย” กับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และภาคีเครือข่าย ที่ ศูนย์จัดประชุมคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=314495

Shares:
QR Code :
QR Code