ประชุมวิชาการภัยคุกคามทางออนไลน์

ภัยคุกคามทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2567 ที่ รร.แมนดาริน สามย่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการภัยคุกคามทางออนไลน์ สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางรับมือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=362488

Shares:
QR Code :
QR Code