ประชุมวิชาการประจำปี 2556 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป

featured

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนงานสนับสนุนศูนย์วิจัยปัญหาการพนัน สำนักงาน กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน ประชุมวิชาการประจำปี 2556 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป ภายในการชุมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น เวทีอภิปราย “การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป” และนำเสนอรายงาน “สถานการณ์การพนันในสังคมไทย” จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายองค์กร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/U9RSm3

Shares:
QR Code :
QR Code