ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ ๖

ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย


ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ ๖ thaihealth


มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของนมแม่ รวมถึงเป็นการให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อรวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ในประเทศไทย ให้ยั่งยืนขึ้น


พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมนมแม่แห่งชาติเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของแม่และเด็ก มุมมองความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับนมแม่นั้น ขยายออกจากแค่อ้อมกอดแม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว สังคมและเชื่อมโยงไปสู่สิ่งแวดล้อม และเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเติบโตของสังคมโลก


เช่นกัน ในปีนี้ เราจะใช้เวทีนี้ เปิดรับความคิดเห็นที่มีต่อนมแม่ผ่านนักวิชาการและบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ต่อ code เรื่องจริง เรื่องไม่จริงและเรื่องที่เกินจริงเกี่ยวกับนมแม่ รวมทั้งหลายเรื่องที่ยังคลุมเครือเกี่ยวกับสารอาหาร และคุณประโยชน์ในนมแม่… แฟนนมแม่ ไม่ควรพลาด


มีหัวข้อสำคัญที่น่าสำคัญตลอด 3 วัน อาทิ เช่น Breaking the barriers: Breastfeeding at the beginning, Road to Breastfeeding Sustainability, การขับเคลื่อนนมแม่สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน, Breast feeding the starting of EF, The Power of Social Media in Sustaining Breastfeeding และอีกมากมาย


นอกจากนี้ ยังมีการเปิดประกวดผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งมีกำหนดหมดเขตส่งในวันที่ 15 กันยายน นี้ ผู้สนใจส่งผลงาน หรือเข้าร่วมประชุม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaibfconference.com

Shares:
QR Code :
QR Code