ประชุมติดตาม พรบ.แม่วัยรุ่น

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ประชุมติดตาม พรบ.แม่วัยรุ่น thaihealth


จัดการประชุมวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนในการติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559


เมื่อไม่นานมานี้ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNFPA) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดการประชุมวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนในการติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดยมีตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน และกลุ่มเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

Shares:
QR Code :
QR Code