ประชุมความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่นประจำปี 2567

ปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่นประจำปี 2567 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อำเภอขับขี่ปลอดภัย”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=351359

Shares:
QR Code :
QR Code