ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2556

featured

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2556 โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/YiQb4Z

Shares:
QR Code :
QR Code