ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทดแทนชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการสรรหาฯ ได้ที่ https://nhc.nationalhealth.or.th/

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ