ประชาชนออกกำลังกาย รับอากาศหนาว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ประชาชนออกกำลังกาย รับอากาศหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดนครพนมอากาศเย็นสบายพร้อมการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยาน เดิน วิ่ง และเต้นแอโรบิค เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดนครพนมที่สภาพอากาศในช่วงนี้ที่อุณหภูมิเริ่มลดลงเรื่อย ๆ วันละ 1 -2 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบาย โดยอุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนมวัดได้อยู่ที่ประมาณ 16.7 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวชมธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง และสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย พร้อมการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยาน เดิน วิ่ง และเต้นแอโรบิค เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชน เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศที่คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขง 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมือง และอำเภอธาตุพนม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึงปลายเดือนมกราคม 2562 จะมีสภาพอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัด คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 องศาเซลเซียสใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยในระยะแรกของการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวอาจมีฝนตกได้ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ และในบางช่วงเวลาจะมีอากาศอุ่นขึ้นและจะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า


ขณะเดียวกัน นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดนครพนมเริ่มมีอากาศหนาวเย็น โดยในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคได้ง่าย ด้วยเชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีชีวิตอยู่ได้นาน ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนทุกคนให้รักษาร่างกายให้อบอุ่นและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ทั้งนี้ขอให้ครอบครัวที่มีเด็ก ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ควรมีการดูแลเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลี ใกล้ชิดและใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด ไอ จาม และหากป่วยแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ทันที

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ