ประชาคมชุมชนต้นแบบ งดเหล้าเข้าพรรษา

       เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับชมรมเยาวชนนักพัฒนาบ้านบุ่งเข้ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ประชุมเพื่อจัดตั้งชุมชนต้นแบบ และงานบุญปลอดเหล้า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ รุ่นประพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นประธาน


/data/content/25217/cms/e_dipqrswxy348.jpg


        คุณมณี ผลภาษี มาเป็นวิทยากร กล่าวถึงสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนจังหวัดนครนายก และได้เชิญเยาวชนจากชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด มาให้แนวทางในการจัดตั้งประชาคมปลอดเหล้า


         ในการประชุมประชาคมปลอดเหล้าครั้งนี้   ชาวบ้านบุ่งเข้ได้มีมติประชาคมชุมชนว่าชาวบ้านและร้านค้า  จะไม่จำหน่ายและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันพระ และไม่จำหน่ายและดื่มในสถานที่ที่กฎหมายกำหนด จำหน่ายแอลกอฮอล์ตามเวลา และมอบรางวัลบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต  เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้นำสื่องดเหล้า ครบพรรษา ไปประชาสัมพันธ์และร่วมจัดทำแผนชุมชนด้วย


 


 


        ที่มา: เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

Shares:
QR Code :
QR Code