ประชาคมงดเหล้าสระแก้ว ผนึกพลังภาคีจังหวัด ขยายบุญเข้าพรรษาสู่งานบุญประเพณีปลอดเหล้า

ประชาคมงดเหล้าสระแก้ว ผนึกพลังภาคีจังหวัด ขยายบุญเข้าพรรษาสู่งานบุญประเพณีแห่ประสาทผึ้งปลอดเหล้าและกฐินปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดงานบุญประเพณีแห่หอประสาทผึ้งปลอดเหล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84  พรรษา ในปี 2555 พร้อมกับเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลโอกาสครบรอบ 2600 ปี การตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน และพร้อมด้วยหน่วยราชการ , ภาคเอกชน, พี่น้องประชาชน ร่วมจัดทำหอประสาทผึ้ง เข้าร่วมงานบุญประเพณี ปลอดเหล้าของจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ในงานมีการประกวดขบวนแห่รณรงค์ปลอดเหล้า พร้อมมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมขบวนแห่ เช่น โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว, องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ จากการดำเนินงานพบว่า 9 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดงานบุญประเพณีแห่หอประสาทผึ้ง นอกจากนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับ “บุคคลต้นแบบงดเหล้า”

ต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2555  เครือข่ายฯและแกนนำองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี 1 กอง บรรยากาศภายในงานมีแต่รอยยิ้มที่อิ่มบุญ ด้วยบุญอันบริสุทธิ์ บุญที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณี มุทิตา อุเบกขา เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริง ไม่มีผู้คนดื่มสุราหรือทะเลาะวิวาทภายในงาน ชาวต่างจังหวัด กว่า 100 ราย ที่นำกองกฐินสามัคคีมาร่วม และประชาชนในพื้นที่และเขตพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 500 ราย มีความสบายใจ และปิติยินดีกับการทอดกฐินสามัคคีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในครั้งนี้

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าฯ นายศานิตย์ นาคสุขศรี เชิญชวนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมสร้างความดี โดยร่วมรณรงค์งดเหล้าในงานงานบุญประเพณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา  พร้อมกับเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลโอกาสครบรอบ 2600 ปี การตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้รุ่นลูกๆหลานๆได้ดำเนินการเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป

 

 

เรื่องโดย : นายวิสุทธิศักดิ์  จันที ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ จังหวัดสระแก้ว

Shares:
QR Code :
QR Code