ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมปริศนาค้นหาคำ กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2557

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมปริศนาค้นหาคำ กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกได้รับ “ทัมป์ไดร์ฟลดพุงลดโรค” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณธุทิน พุทธเสน

2. คุณศุภกาญจน์ สีมอญ

3. คุณภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์

4. คุณอานีย์ญา ลิ่มสุวรรณ์

5. เด็กชายภัทรพล ทองปนท์

6. คุณชมพูนุท เจริญยศ

7. คุณนุชจรี งามตา

8. คุณสมหมาย เมธี

9. คุณศีริวรรณ แก้วสุขศรี

10. คุณเจิดจันทร์ โคษาราช

11. คุณเมตตา โกละกะ

12. คุณบุศรา ปัญญาคี

13. คุณสุรีย์พร ปัญญาธนคุณ

14. เด็กหญิงไพลักษณ์ บุญส่ง

15. เด็กหญิงอริยดา นันสุนานนท์

16. คุณพอพรรณ พงศ์เทิดไทยเจริญ

17. คุณอรสา ภักดีมงคล

18. คุณศิริพร แสนรัตน์

19. เด็กชายพลศรุต ศุภวัตรวรคุณ

20. คุณศรญา เจริญศรี

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดพะเยา

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสตูล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดปทุมธานี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดระยอง

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ