ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมลับสมองด้วยการมองหา กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมลับสมองด้วยการมองหา กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกได้รับ “ผ้าปิดตาและรองเท้าในบ้าน” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณพจนา ศรีสุข

2. คุณเกรียงศักดิ์ กิจมานะเจริญหงส์

3. คุณกานต์ เลื่อนสกุล

4. คุณศุภวัฒน์ สินธนานนท์

5. คุณชุติมา ผ่านพบ

6. คุณปัทมาพร ปิ่นพาน

7. คุณกัลญานิมิต เจริญรัมย์

8. คุณสุรบดี ปัญญโรจน์

9. คุณบุญเยี่ยม ศรีคล้าย

10. คุณมลธิชา อุดปา

11. คุณวัชราภรณ์ สุทธิวงค์

12. คุณกชพร อรุณรัศมีเรือง

13. คุณกัญญ์วรางค์ บูรณะเสถียร

14. คุณก้องเกียรติ สุขสาคร

15. คุณศิริวรรณ แก้วสุขศรี

16. คุณจีราวรรณ ด่านสืบสกุล

17. คุณทิพย์สุดา ทองบาง

18. คุณก้องภพ ชัยเนตร

19. คุณศิริลักษณ์ เทียมสิงห์

20. คุณณิชกมล เป้าปราณี

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชุมพร

จังหวัดสตูล

จังหวัดตาก

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดแพร่

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสงขลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดระยอง

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ